Kalite Politikamız

Profilo Ödeme Sistemleri olarak vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde karşılayan, yüksek kaliteli ödeme sistemleri ürünleri tasarlar, üretir ve geliştiririz. Kalite yönetim sistemini uygulayan ve sürekli geliştirme felsefesini benimsemiş profesyonel ekibimizle, ulusal ve uluslararası alanda sektörün en önde gelen firması olma hedefine ulaşmak ve devam ettirmekte kararlıyız.

Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Gelişen ve değişen ürün ve hizmet anlayışını, gereksinimlere ve beklentinin ötesine taşıma hedefiyle kalite felsefesini, tüm kurum içerisine yayma yolunda devam ediyoruz.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Geçmişten bugüne bilgi güvenliği yönetiminin her geçen gün öneminin artmasının bilindiğinin bilinciyle, Gizlilik, Bütünlük ve Süreklilik (erişebilirlik) üç temel unsuru yönetim sistemin temelleri olacak şekilde oluşturduk.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri

BT kuruluşumuzun, süreçleri ve teknoloji konularında odaklanmak üzere tasarlanarak; tüm paydaşlarımız(iç/dış) memnuniyetini, ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi teknolojisi hizmet yönetim sistemini etkisini arttırarak devam etmekteyiz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Olası bir iş sürekliliği kesintisinin yaşanmaması için kurumuz, olağanüstü durumlarda personelin ve müşterilerin can güvenliğini sağlamak, oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve saygınlık zararlarını önlemek, aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planlar, kurar, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirmekteyiz.

Bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve iş ortaklarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, olay öncesinde ve durumunda başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak eğitim ve farkındalık faaliyetleri, denetlemeler ve tatbikatlar yapılır.

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard

Visa, American Express, Master Card, Discover Financial Services gibi üyeleri bulunan bir konsey (PCI Security Standarts Council) tarafından kartı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak için belirlenmiş olan güvenlik standardıdır.

Diğer Kalite Belgelerimiz

Tüm yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirme olgusu ile mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlara uygunluk önceliği ilkesindedir.

Ürün Hizmet Yeterlilik Belgeleri
Ev tipi Telefon TS 12739
Para Sayma Makinesi TS 12853
Barkod Okuyucu TS 12162
EFT POS TS 12963
ÖKC TSM Merkezi TS ISO / IEC 27001 (BGYS Özet Politika)
ÖKC TSM Merkezi TS EN ISO 22301
ÖKC TSM Merkezi TS ISO / IEC 20000-1
Yazar Kasa TS 13004
El Terminali TS 12963
PC POS TS 12498 / TS 12963
PC POS - LCD Monitor TS 12498
PC POS - Printer TS 12498
PC POS - Klavye TS 12498
Printer (Fatura/Adisyon Yazıcı) TS 12498
Terazi TS 12962
Faks TS 12749